ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 09 มิถุนายน 2560 214
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เรื่อง การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ที่คัดออกใช้ประโยชน์ได้ 08 มิถุนายน 2560 341
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่องรับสมัครสรรหาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 06 มิถุนายน 2560 323
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 05 มิถุนายน 2560 214
ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 05 มิถุนายน 2560 391
ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 05 มิถุนายน 2560 251
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 02 มิถุนายน 2560 181
ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ 01 มิถุนายน 2560 257
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดจ้างเหมาขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 31 พฤษภาคม 2560 252
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า 30 พฤษภาคม 2560 218