ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจ้ดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 30 November 2560 193
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมภายในศูนย์ฯ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เรื่อง 30 November 2560 200
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในศูนย์ฯ 30 November 2560 193
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ปุ๋ยและสารเคมี 30 November 2560 156
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารควบคุมคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ 30 November 2560 174
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 30 November 2560 200
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องวิเคราะห์ความหนืด 30 November 2560 164
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องTexture 30 November 2560 160
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศประกวดราคาซื้อรถเกี่ยวนวดข้าว 30 November 2560 172
วันที่ 29 พฤศิจกายน 2560 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 29 November 2560 147