ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธ์ุข้าวเสื่อมคุณภาพ 17 สิงหาคม 2560 178
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน 16 สิงหาคม 2560 184
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 16 สิงหาคม 2560 183
ผูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถดำนานั่งขับ 8 แถว) 11 สิงหาคม 2560 199
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 11 สิงหาคม 2560 242
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 11 สิงหาคม 2560 171
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 11 สิงหาคม 2560 224
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้ว ปี 2559 10 สิงหาคม 2560 730
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 09 สิงหาคม 2560 196
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 07 สิงหาคม 2560 199