ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 December 2560 172
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงแมลง และปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอารักขาข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 December 2560 181
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 December 2560 239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง CAPE SEAL ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 19 December 2560 196
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 19 December 2560 167
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศราคากลางรถเกษตรขับเคลื่อน 4 ล้อ 19 December 2560 207
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศราคากลางเครื่องชั่่งบรรจุกึ่งอัตโนมัติ 19 December 2560 192
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อรถเกี่ยวนวดข้าว 19 December 2560 182
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) 19 December 2560 347
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานตากเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 15 December 2560 167