ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๑ การจ้างจ้างเหมาบริการเพื่อการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น 04 กรกฎาคม 2561 25
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 31 รายการ 29 มิถุนายน 2561 33
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท:ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องบดแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 28 มิถุนายน 2561 34
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร 20 มิถุนายน 2561 34
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 30
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมารถยรตฺปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 15 มิถุนายน 2561 36
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 18 รายการ 14 มิถุนายน 2561 44
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องเย็บกระสอบด้วยมือ เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก และเครื่องชั่งน้ำหนักขนาดไม่น้อยกว่า 200 กก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิ 14 มิถุนายน 2561 55
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากการทดลอง 12 มิถุนายน 2561 76
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เครื่องเย็บกระสอบด้วยมือ เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก และเครื่องชั้งน้ำหนักขนาดไม่น้อยกว่า 200 กก. ด้วยวิธีประ 11 มิถุนายน 2561 45