ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง CAPE SEAL ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 04 ธันวาคม 2560 23
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง CAPE SEAL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 04 ธันวาคม 2560 14
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานตากเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ธันวาคม 2560 21
ประกาศศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธันวาคม 2560 27
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 30 พฤศจิกายน 2560 30
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาลานตากเมล็ดพันธุ์ 30 พฤศจิกายน 2560 36
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจ้ดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 30 พฤศจิกายน 2560 44
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมภายในศูนย์ฯ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เรื่อง 30 พฤศจิกายน 2560 33
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในศูนย์ฯ 30 พฤศจิกายน 2560 30
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ปุ๋ยและสารเคมี 30 พฤศจิกายน 2560 28