ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562 28
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562 28
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว เตรียมแปลงตกกล้าและตกกล้า ฤดูนาปรัง 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562 26
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่เขตศักยภาพการผลิตข้าวตามกลุ่มพันธุ์ข้าวทุกจังหวัดทั้งประเทศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562 15
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพการสีและคุณภาพทางกายภาพของตัวอย่างข้าวหอมมะลิ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562 23
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและตรวจสอบข้าวชนิดอื่นปนของตัวอย่างข้าวหอมมะลิ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562 21
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบดตัวอย่างเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สกัดดีเอ็นเอจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตรวจสอบคุณภาพ และเจือจางความเข้มข้นของตัวอย่างดีเอ็นเอ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2562 14
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบดตัวอย่างใบข้าว สกัดดีเอ็นเอจากข้าว ตรวจสอบคุณภาพ และเจือจางความเข้มข้นของตัวอย่างดีเอ็นเอ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2562 25
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อกระสอบปอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มกราคม 2562 33
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมแปลง ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และบันทึกข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2562 27