ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พฤษภาคม 2561 52
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเกี่ยวนวดข้าว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พฤษภาคม 2561 28
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร : เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 ชุด 10 พฤษภาคม 2561 34
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนเสื่อมสภาพ 10 พฤษภาคม 2561 55
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดออกจากบัญชี 10 พฤษภาคม 2561 83
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ประโยชน์ได้ 09 พฤษภาคม 2561 85
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 พฤษภาคม 2561 33
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคัดออกใช้ประโยชน์ได้ 09 พฤษภาคม 2561 38
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 08 พฤษภาคม 2561 16
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2560 08 พฤษภาคม 2561 65