ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2563 18 May 2563 39
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 18 May 2563 47
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 เรื่อง 15 May 2563 52
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ 14 May 2563 59
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2563 13 May 2563 41
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 12 May 2563 45
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2563 12 May 2563 49
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จำนวน 3 เรื่อง 05 May 2563 71
วันที่ 29 เมษายน 2563 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 55 เรื่อง 29 April 2563 167
ประกาศผูชนะจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 28 April 2563 72