ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (ฉบับแก้ไข) 06 พฤศจิกายน 2561 42
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 06 พฤศจิกายน 2561 36
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 06 พฤศจิกายน 2561 31
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี กรมการข้าว เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 05 พฤศจิกายน 2561 40
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จำหน่ายข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ ปี 2559-2560 โดยวิธีขายทอดตลาด 02 พฤศจิกายน 2561 48
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกลั่นหาปริมาณไนโตรเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02 พฤศจิกายน 2561 26
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกลั่นหาปริมาณไนโตรเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02 พฤศจิกายน 2561 36
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 18 รายการ 01 พฤศจิกายน 2561 34
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 1 รายการ 29 ตุลาคม 2561 34
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2561 19 ตุลาคม 2561 43