ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 03 May 2561 170
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกวดราคาจ้างจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว (งานวันข้าว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 May 2561 189
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 03 May 2561 168
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 03 May 2561 164
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 May 2561 169
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเกี่ยวนวดข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 May 2561 167
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 May 2561 150
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงคัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ 01 May 2561 304
ร่างประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (e-bidding) 01 May 2561 202
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท:ประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30 April 2561 130