ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบกำจัดฝุ่นโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ (โรงงานA2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 April 2563 29
วันที่ 21 เมษายน 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2561 21 April 2563 76
วันที่ 21 เมษายน 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จำนวน 45 เรื่อง 21 April 2563 39
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 3 เครื่อง ด้สยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 April 2563 30
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จำนวน 3 รายการ) ปี 2563 20 April 2563 26
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (ชุดหัวเผาพร้อมอุปกรณ์) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 17 April 2563 37
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดกระสอบปอชำรุด 16 April 2563 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 16 April 2563 28
วันที่ 15 เมษายน 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 April 2563 26
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี : ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์) จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 15 April 2563 27