ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ 05 กรกฎาคม 2562 94
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T1) โดยวิธีคัดเลือก 04 กรกฎาคม 2562 84
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 รายการ 01 กรกฎาคม 2562 48
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ 26 มิถุนายน 2562 106
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่องเผยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 14 มิถุนายน 2562 75
(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 13 มิถุนายน 2562 72
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 มิถุนายน 2562 74
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 10 มิถุนายน 2562 38
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถแทรเตอร์ตีดิน (ตีนตะขาบ) ขนาด 215 แรงม้า สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 10 มิถุนายน 2562 54
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ประกาศการมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถแทรกเตอร์ (ตีนตะขาบ) ขนาด 215 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคา 28 พฤษภาคม 2562 90