ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ (ฐานรากเสาเข็มตอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พฤศจิกายน 2561 21
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 14 เรื่อง 14 พฤศจิกายน 2561 28
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จำนวน 12 เรื่อง 14 พฤศจิกายน 2561 22
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 13 พฤศจิกายน 2561 23
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2561 13 พฤศจิกายน 2561 22
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจะจง จำนวน 10 รายการ 08 พฤศจิกายน 2561 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ประจำเดือนตุลาคม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 07 พฤศจิกายน 2561 28
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดจำหน่ายข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ ปี 2559-2560 07 พฤศจิกายน 2561 47
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 06 พฤศจิกายน 2561 32
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 06 พฤศจิกายน 2561 26