ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 05 มิถุนายน 2560 149
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 02 มิถุนายน 2560 108
ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ 01 มิถุนายน 2560 151
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดจ้างเหมาขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 31 พฤษภาคม 2560 152
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า 30 พฤษภาคม 2560 105
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ 82-7114 สพ 30 พฤษภาคม 2560 104
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ประกาศ ตารางแสดงวงเงินเงบประมาณจ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่อง HPLC 29 พฤษภาคม 2560 110
ศูนย์วิจัยข้าปทุมธานี ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่อง GC 29 พฤษภาคม 2560 90
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 18 รายการ 29 พฤษภาคม 2560 150
ตารางแสดงวงงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 25 พฤษภาคม 2560 124