ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ 22 กันยายน 2559 464
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 05 กันยายน 2559 138
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 05 กันยายน 2559 509
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดวันที่ 12 ก.ย. 59 01 กันยายน 2559 191
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จ้างเหมาจัดทำเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวงอก 01 กันยายน 2559 387
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง จ้างซ่อมคุรุภัณฑ์การเกษตร 07 มิถุนายน 2559 176