ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 11 สิงหาคม 2560 179
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 11 สิงหาคม 2560 126
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 11 สิงหาคม 2560 138
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้ว ปี 2559 10 สิงหาคม 2560 599
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 09 สิงหาคม 2560 159
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 07 สิงหาคม 2560 164
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องหยอดและเครื่องคัดทำความสะอาด โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 07 สิงหาคม 2560 171
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ประกาศสอบราคา จ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวปลอดภัย GAP 07 สิงหาคม 2560 157
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวปลอดภัย GAP 07 สิงหาคม 2560 148
ศูนย์วิจัยข้าปทุมธานี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อหน้าดิน 07 สิงหาคม 2560 112