ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้ว ปี 2559 10 สิงหาคม 2560 594
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 09 สิงหาคม 2560 156
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 07 สิงหาคม 2560 161
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องหยอดและเครื่องคัดทำความสะอาด โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 07 สิงหาคม 2560 168
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ประกาศสอบราคา จ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวปลอดภัย GAP 07 สิงหาคม 2560 152
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวปลอดภัย GAP 07 สิงหาคม 2560 145
ศูนย์วิจัยข้าปทุมธานี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อหน้าดิน 07 สิงหาคม 2560 104
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาเตรียมดิน 07 สิงหาคม 2560 150
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาตรวจซ่อมเครื่องแยกสารพันธุกรรม 07 สิงหาคม 2560 100
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 04 สิงหาคม 2560 118