ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 30 กันยายน 2559 166
ประกาศ สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรั้วหน้าศุนย์วิจัยข้าวราชบุรี 29 กันยายน 2559 140
ประกาศจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาประจำปีงบประมาณ 2560 28 กันยายน 2559 231
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ 22 กันยายน 2559 430
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 05 กันยายน 2559 125
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 05 กันยายน 2559 483
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดวันที่ 12 ก.ย. 59 01 กันยายน 2559 166
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จ้างเหมาจัดทำเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวงอก 01 กันยายน 2559 332
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง จ้างซ่อมคุรุภัณฑ์การเกษตร 07 มิถุนายน 2559 153