ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาคุณลักษณะเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 13 กรกฎาคม 2560 162
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 13 กรกฎาคม 2560 186
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง) 13 กรกฎาคม 2560 129
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 13 กรกฎาคม 2560 134
ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 2 รายการ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 13 กรกฎาคม 2560 166
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กรกฎาคม 2560 224
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 13 กรกฎาคม 2560 194
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 13 กรกฎาคม 2560 91
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 12 กรกฎาคม 2560 111
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 12 กรกฎาคม 2560 215