ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 01 สิงหาคม 2560 128
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 31 กรกฎาคม 2560 181
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว) 31 กรกฎาคม 2560 105
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 28 กรกฎาคม 2560 141
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องหยอดเมล็ดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม เครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์ เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 27 กรกฎาคม 2560 128
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 27 กรกฎาคม 2560 119
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องหยอดเมล็ดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม เครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์ เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 27 กรกฎาคม 2560 96
ศมข.ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปี 2560 27 กรกฎาคม 2560 159
ศูนย์วิจัยข้าปทุมธานีตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 24 รายการ 26 กรกฎาคม 2560 108
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่อง GC 26 กรกฎาคม 2560 93