ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 12 กรกฎาคม 2560 93
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 12 กรกฎาคม 2560 169
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่นดัดแปลงสำหรับนาน้ำตม 11 กรกฎาคม 2560 86
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง) 11 กรกฎาคม 2560 119
ศมข.ขอนแก่น(ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโดยวิธีอีเล็กทรอนิกส์(e-didding)ปี60 11 กรกฎาคม 2560 119
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องหยอดเมล็ดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม เครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์ เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 07 กรกฎาคม 2560 124
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 กรกฎาคม 2560 166
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 06 กรกฎาคม 2560 119
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ครุภัณฑ์การเกษตร 2 รายการ) 05 กรกฎาคม 2560 183
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 05 กรกฎาคม 2560 164