ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตรวจรับรองแปลงผลิตข้าวในระบบ GAP 01 สิงหาคม 2560 77
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การเกษตร 01 สิงหาคม 2560 179
เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 01 สิงหาคม 2560 142
คุณลักษณะเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 01 สิงหาคม 2560 104
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) 01 สิงหาคม 2560 103
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 01 สิงหาคม 2560 128
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 31 กรกฎาคม 2560 181
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว) 31 กรกฎาคม 2560 105
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 28 กรกฎาคม 2560 141
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องหยอดเมล็ดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม เครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์ เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 27 กรกฎาคม 2560 128