ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในศูนย์ฯ) 30 ตุลาคม 2560 82
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 (รถแทรกเตอร์ขนาด 50 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน) 30 ตุลาคม 2560 75
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศการจำหน่ายน้ำหนักออกจากบัญชีการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการขายทอดตลาด 27 ตุลาคม 2560 165
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 27 ตุลาคม 2560 95
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกวดราราจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ๑ หลัง ด้วยวิธี e-bidding 25 ตุลาคม 2560 98
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกวดราราจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ ๑ หลัง ด้วยวิธี e-bidding 25 ตุลาคม 2560 92
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกวดราราจ้างก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์ ๑ แห่ง ด้วยวิธี e-bidding 25 ตุลาคม 2560 105
ศุนย์วิจัยข้าวทุมธานีประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องฉีดสารตัวอย่าง 18 ตุลาคม 2560 99
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 ตุลาคม 2560 167
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 13 ตุลาคม 2560 82