ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 22 สิงหาคม 2560 147
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเทท้าย 21 สิงหาคม 2560 121
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 21 สิงหาคม 2560 107
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ตรางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ 21 สิงหาคม 2560 101
(ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) สัญญาจัดซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 21 สิงหาคม 2560 106
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 21 สิงหาคม 2560 89
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ประกาศ เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 18 สิงหาคม 2560 135
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 17 สิงหาคม 2560 146
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 17 สิงหาคม 2560 116
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ 17 สิงหาคม 2560 97