ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 28 กรกฎาคม 2560 132
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องหยอดเมล็ดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม เครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์ เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 27 กรกฎาคม 2560 116
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 27 กรกฎาคม 2560 111
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องหยอดเมล็ดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม เครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์ เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 27 กรกฎาคม 2560 88
ศมข.ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปี 2560 27 กรกฎาคม 2560 145
ศูนย์วิจัยข้าปทุมธานีตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 24 รายการ 26 กรกฎาคม 2560 101
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่อง GC 26 กรกฎาคม 2560 82
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 26 กรกฎาคม 2560 131
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) 26 กรกฎาคม 2560 175
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) 26 กรกฎาคม 2560 134