ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2562 08 กรกฎาคม 2562 30
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 08 กรกฎาคม 2562 39
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562 39
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ 05 กรกฎาคม 2562 88
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T1) โดยวิธีคัดเลือก 04 กรกฎาคม 2562 77
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 รายการ 01 กรกฎาคม 2562 43
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ 26 มิถุนายน 2562 93
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่องเผยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 14 มิถุนายน 2562 69
(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 13 มิถุนายน 2562 67
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 มิถุนายน 2562 69