ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 03 สิงหาคม 2561 26
(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น)ประกาศประกวดราคาจัดจ้างหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี61 03 สิงหาคม 2561 39
ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น 02 สิงหาคม 2561 35
ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 02 สิงหาคม 2561 28
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 26 กรกฎาคม 2561 33
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพคงเหลือ 26 กรกฎาคม 2561 54
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2561 23 กรกฎาคม 2561 42
(ศมข.ขอนแก่น)ร่างประกาศจัดจ้างหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)ครั้งที่ 2 18 กรกฎาคม 2561 71
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 18 กรกฎาคม 2561 26
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กรกฎาคม 2561 43