ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 04 สิงหาคม 2560 88
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง สอบราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 04 สิงหาคม 2560 77
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วรอบพื้นที่อาคารบ้านพักข้าราชการ ความยาวรวม ๙๙๗ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 สิงหาคม 2560 114
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตรวจรับรองแปลงผลิตข้าวในระบบ GAP 01 สิงหาคม 2560 70
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การเกษตร 01 สิงหาคม 2560 163
เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 01 สิงหาคม 2560 132
คุณลักษณะเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 01 สิงหาคม 2560 96
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) 01 สิงหาคม 2560 89
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 01 สิงหาคม 2560 117
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 31 กรกฎาคม 2560 169