ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ 3 รายการ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 08 กันยายน 2560 111
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง 30 สิงหาคม 2560 130
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค. 60 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 28 สิงหาคม 2560 112
(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 24 สิงหาคม 2560 188
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่อง จำหน่ายข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิต ปี 2558-2559 โดยวิธีขายทอดตลาด 23 สิงหาคม 2560 180
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา เรื่องรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (รถดำนา8แถว) 22 สิงหาคม 2560 102
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา เรื่องรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถบรรทุกดีเซล) 22 สิงหาคม 2560 129
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวปลอดภัย GAP ภายใต้โครงการตามแผนการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ปี 2560 22 สิงหาคม 2560 190
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 22 สิงหาคม 2560 197
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง 22 สิงหาคม 2560 101