ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ 17 สิงหาคม 2560 74
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 17 สิงหาคม 2560 127
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 17 สิงหาคม 2560 92
ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธ์ุข้าวเสื่อมคุณภาพ 17 สิงหาคม 2560 85
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน 16 สิงหาคม 2560 97
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 16 สิงหาคม 2560 104
ผูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถดำนานั่งขับ 8 แถว) 11 สิงหาคม 2560 103
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 11 สิงหาคม 2560 136
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 11 สิงหาคม 2560 90
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 11 สิงหาคม 2560 97