ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 06 พฤศจิกายน 2561 92
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี กรมการข้าว เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 05 พฤศจิกายน 2561 120
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จำหน่ายข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ ปี 2559-2560 โดยวิธีขายทอดตลาด 02 พฤศจิกายน 2561 100
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกลั่นหาปริมาณไนโตรเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02 พฤศจิกายน 2561 78
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกลั่นหาปริมาณไนโตรเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02 พฤศจิกายน 2561 93
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 18 รายการ 01 พฤศจิกายน 2561 95
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 1 รายการ 29 ตุลาคม 2561 90
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปลูกข้าวในกระถางเพื่อการบันทึกลักษณะประจาพันธุ์ จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2561 83
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2561 19 ตุลาคม 2561 129
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย (พ) ฤดูแล้ง ปี 2561 18 ตุลาคม 2561 169