ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง จำหน่ายบัญชีเมล็ดพันธุ์ออกจากบัญชี 18 July 2562 95
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 July 2562 81
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โดยวิธีคัดเลือก (ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด) 11 July 2562 279
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศ การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ชั้นพันธุ์ขยาย ข้าว สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2561 และข้าว ปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561 11 July 2562 389
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 09 July 2562 98
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2562 08 July 2562 84
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 08 July 2562 94
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2562 08 July 2562 97
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ 05 July 2562 155
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T1) โดยวิธีคัดเลือก 04 July 2562 300