ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก 20 สิงหาคม 2561 24
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดออกจากบัญชี จำนวน 71 รายการ 20 สิงหาคม 2561 90
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่อง ผลการเสนอราคาขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพคงเหลือ 15 สิงหาคม 2561 63
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 33
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 08 สิงหาคม 2561 39
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 33
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น 07 สิงหาคม 2561 47
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 06 สิงหาคม 2561 26
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 03 สิงหาคม 2561 35
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 03 สิงหาคม 2561 30