ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อแคร่เหล็กรองเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๑ รายการ 19 ธันวาคม 2561 14
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโรคพืช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ธันวาคม 2561 17
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลรชธานี กรมการข้าว 13 ธันวาคม 2561 17
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อแคร่รองรับเมล็ดพันธุ์ ปี 2562 13 ธันวาคม 2561 17
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมี (สารคลุกป้องกันเชื้อรา Mancozeb) ปี 2562 13 ธันวาคม 2561 15
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 รายการ 11 ธันวาคม 2561 15
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2560 07 ธันวาคม 2561 96
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศปรดวกราคาจ้างเหมาติดตั้งลวดตาข่ายกันนกใต้ชายคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ จำนวน 8 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ธันวาคม 2561 25
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน 2561 06 ธันวาคม 2561 16
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 06 ธันวาคม 2561 19