ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศ การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ชั้นพันธุ์ขยาย ข้าว สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2561 และข้าว ปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561 11 กรกฎาคม 2562 47
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 09 กรกฎาคม 2562 37
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2562 08 กรกฎาคม 2562 24
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 08 กรกฎาคม 2562 30
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562 32
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ 05 กรกฎาคม 2562 77
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T1) โดยวิธีคัดเลือก 04 กรกฎาคม 2562 64
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 รายการ 01 กรกฎาคม 2562 30
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ 26 มิถุนายน 2562 76
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่องเผยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 14 มิถุนายน 2562 60