ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมี (สารคลุกป้องกันเชื้อรา Mancozeb) ปี 2562 13 ธันวาคม 2561 93
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 รายการ 11 ธันวาคม 2561 87
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว และเก็บตัวอย่างรวงข้าวฤดูนาปี 2561 จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2561 74
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 4 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2561 90
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2560 07 ธันวาคม 2561 196
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศปรดวกราคาจ้างเหมาติดตั้งลวดตาข่ายกันนกใต้ชายคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ จำนวน 8 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ธันวาคม 2561 97
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน 2561 06 ธันวาคม 2561 97
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 06 ธันวาคม 2561 125
ศูนย์เม็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 06 ธันวาคม 2561 114
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 06 ธันวาคม 2561 95