ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา เรื่องรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถบรรทุกดีเซล) 22 สิงหาคม 2560 92
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวปลอดภัย GAP ภายใต้โครงการตามแผนการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ปี 2560 22 สิงหาคม 2560 141
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 22 สิงหาคม 2560 147
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง 22 สิงหาคม 2560 70
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 22 สิงหาคม 2560 103
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเทท้าย 21 สิงหาคม 2560 80
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 21 สิงหาคม 2560 64
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ตรางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ 21 สิงหาคม 2560 69
(ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) สัญญาจัดซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 21 สิงหาคม 2560 62
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 21 สิงหาคม 2560 53