ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) 19 ธันวาคม 2560 105
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานตากเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 15 ธันวาคม 2560 65
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในศูนย์ฯ 15 ธันวาคม 2560 60
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสต์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธันวาคม 2560 49
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 แรงม้า) 15 ธันวาคม 2560 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 14 ธันวาคม 2560 50
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 14 ธันวาคม 2560 55
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารควบคุมคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2560 49
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2560 47
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 13 ธันวาคม 2560 51