ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกวดราคาซื้อเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30 เมษายน 2561 70
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2561 91
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่องประกวดราคาจ้างจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวฯ (ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย) 26 เมษายน 2561 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการผลิตแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ศมข.ขอนแก่น 25 เมษายน 2561 75
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-b ddig) 25 เมษายน 2561 87
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 24 เมษายน 2561 52
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 24 เมษายน 2561 48
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 24 เมษายน 2561 54
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 21 เมษายน 2561 61
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร : เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เมษายน 2561 74