ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานวด ฝัดทำความสะอาด ชั่งน้ำหนักผลผลิตข้าว และบันทึกข้อมูล ฤดูนาปี 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มกราคม 2562 278
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปลูกข้าวทดสอบไบโอไทป์ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มกราคม 2562 82
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มกราคม 2562 76
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มกราคม 2562 136
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานวด ฝัดทำความสะอาด และชั่งน้ำหนักผลผลิตข้าว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มกราคม 2562 82
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา และซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ 27 ธันวาคม 2561 88
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโรคพืช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธันวาคม 2561 72
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ จานวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 68
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ กรมการข้าว : เรื่องประกวดราคาซื้อกระสอบข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธันวาคม 2561 128
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหาองค์ประกอบผลผลิตข้าว ฤดูนาปี 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2561 73