ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม 2562 12 January 2563 40
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ประกาศเรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 09 January 2563 45
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องชั่ง บรรจุ กระสอบ และถุงแบบกึ่งอัตโนมัติ 09 January 2563 60
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ ข้าวไทย ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 January 2563 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 09 January 2563 40
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 08 January 2563 37
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม 2562 08 January 2563 36
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 07 January 2563 53
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากการทดลอง 07 January 2563 52
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงส่งรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 05 January 2563 41