ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เรื่อง ขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือนธันวาคม 2561 03 มกราคม 2562 79
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน 03 มกราคม 2562 78
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดแก๊สโครมาโตกราฟ-เเมสเปคโตรมิเตอร์(GC/MS)จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 03 มกราคม 2562 104
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 03 มกราคม 2562 70
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวัดศักย์ของน้ำในใบข้าว และบันทึกข้อมูลลักษณะทางการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มกราคม 2562 87
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานวด ฝัดทำความสะอาด ชั่งน้ำหนักผลผลิตข้าว และบันทึกข้อมูล ฤดูนาปี 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มกราคม 2562 277
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปลูกข้าวทดสอบไบโอไทป์ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มกราคม 2562 82
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มกราคม 2562 76
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มกราคม 2562 136
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานวด ฝัดทำความสะอาด และชั่งน้ำหนักผลผลิตข้าว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มกราคม 2562 81