ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 19 ธันวาคม 2560 48
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศราคากลางรถเกษตรขับเคลื่อน 4 ล้อ 19 ธันวาคม 2560 58
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศราคากลางเครื่องชั่่งบรรจุกึ่งอัตโนมัติ 19 ธันวาคม 2560 51
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อรถเกี่ยวนวดข้าว 19 ธันวาคม 2560 45
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) 19 ธันวาคม 2560 94
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานตากเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 15 ธันวาคม 2560 55
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในศูนย์ฯ 15 ธันวาคม 2560 52
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสต์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธันวาคม 2560 39
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 แรงม้า) 15 ธันวาคม 2560 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 14 ธันวาคม 2560 39