ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 24 เมษายน 2561 38
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 21 เมษายน 2561 42
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร : เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เมษายน 2561 51
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร : เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเกี่ยวนวดข้าว แบบตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๘๐ แรงม้า พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเครื่องเกี่ยวนวด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เมษายน 2561 46
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ 09 มีนาคม 2561 45
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 05 มีนาคม 2561 46
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 02 มีนาคม 2561 64
(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการผลิตด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ปี2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 66
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีสำหรับคลุกและรมเมล็ดพันธุ์ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2561 57
ประกาศประกศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่องจำหน่ายเมล็ดข้าวเปลือกจากการทดลองและเมล็ดข้าวพันธุ์เสื่อมสภาพฤดูนาปี 2558/2559 22 กุมภาพันธ์ 2561 63