ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 143
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 16 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 91
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 80
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมเมล็ดพันธุ์และตกกล้า นาปรัง 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562 72
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปลูกข้าวเลี้ยงแมลงบั่ว และเลี้ยงเพิ่มปริมาณประชากรแมลงบั่ว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562 97
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562 90
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562 115
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว เตรียมแปลงตกกล้าและตกกล้า ฤดูนาปรัง 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562 89
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่เขตศักยภาพการผลิตข้าวตามกลุ่มพันธุ์ข้าวทุกจังหวัดทั้งประเทศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562 59
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพการสีและคุณภาพทางกายภาพของตัวอย่างข้าวหอมมะลิ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562 72