ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร 17 March 2563 58
(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศผลการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปี 2563 17 March 2563 79
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 16 March 2563 91
ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา: ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๕ เครื่อง 13 March 2563 257
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 1 แห่ง) 11 March 2563 103
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 March 2563 71
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ) 11 March 2563 58
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 11 March 2563 61
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 11 March 2563 58
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 11 March 2563 52