ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมแปลงปักดำ ถอนกล้า และปักดำข้าว การทดลองในนาราษฎร์ ฤดูนาปรัง 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2562 79
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมสารเคมี และจัดทำปฏิกิริยาลูกโซ่เพื่อเพิ่มปริมาณชิ้นส่วนดีเอ็นเอด้วยโมเลกุลเครื่องหมาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2562 78
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2562 77
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 28 มกราคม 2562 75
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารหอม 2AP และทำความสะอาดอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงพาะเจาะจง 25 มกราคม 2562 75
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคัดทำความสะอาดและบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์หลัก พันธุ์ กข 25 และพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2562 101
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2562 86
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2562 76
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2562 177
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 139