ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน 03 พฤศจิกายน 2560 30
ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 03 พฤศจิกายน 2560 39
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 01 พฤศจิกายน 2560 41
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ปรับปรุงลานตากเมล็ดพันธุ์ ) 30 ตุลาคม 2560 38
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในศูนย์ฯ) 30 ตุลาคม 2560 31
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 (รถแทรกเตอร์ขนาด 50 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน) 30 ตุลาคม 2560 23
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศการจำหน่ายน้ำหนักออกจากบัญชีการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการขายทอดตลาด 27 ตุลาคม 2560 81
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 27 ตุลาคม 2560 39
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกวดราราจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ๑ หลัง ด้วยวิธี e-bidding 25 ตุลาคม 2560 36
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกวดราราจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ ๑ หลัง ด้วยวิธี e-bidding 25 ตุลาคม 2560 37