ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและข้าวเสื่อมสภาพฯ ปีงบประมาณ 2559 05 กุมภาพันธ์ 2561 71
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธค 60 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 29 มกราคม 2561 73
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องเฮดสเปซ 19 มกราคม 2561 53
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ ลว.18 ม.ค. 2561 18 มกราคม 2561 92
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 16 มกราคม 2561 62
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกงานทดลองและข้าวเปลือกงานผลิตเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ 16 มกราคม 2561 182
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 15 มกราคม 2561 54
วันที่ 11 มกราคม 2561 สัญญาซื้อขายทั่วไป สัญญาเลขที่ 1/2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 11 มกราคม 2561 63
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเฮดสเปซ 03 มกราคม 2561 64
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อเครื่อเฮดสเปซ 03 มกราคม 2561 55