ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ (ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด) 09 พฤศจิกายน 2560 36
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด) 09 พฤศจิกายน 2560 29
ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ประกาศเผยแพร์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 09 พฤศจิกายน 2560 40
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศประกวดราคาเครื่องวิเคราห์ความหนืดแบบรวดเร็ว 09 พฤศจิกายน 2560 26
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศประกวดราคาเครื่อง Texture Analyser 09 พฤศจิกายน 2560 30
ศวข.แพร่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 08 พฤศจิกายน 2560 41
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รถยก 08 พฤศจิกายน 2560 40
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน คือ รถยก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(แก้ไขใหม่) ลว. 8 พ.ย.2560 08 พฤศจิกายน 2560 35
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 พฤศจิกายน 2560 33
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน คือ รถยก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 03 พฤศจิกายน 2560 47