ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตู้ดูดควัน) 30 March 2563 57
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 6 เครื่อง 28 March 2563 280
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 27 March 2563 59
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ชนิดตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27 March 2563 50
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่!! ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ซ่อมแซมปรับปรุงอาหาร จำนวน 3 แห่ง ปี 2563) 27 March 2563 55
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2563 จำนวน 3 รายการ (e-bidding) 27 March 2563 90
ประะกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ (e-bidding) 26 March 2563 46
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ (โรงเก็บที่ 2) ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 March 2563 41
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ (โรงเก็บที่ 1) ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) 26 March 2563 42
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 25 March 2563 41