ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้ครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 พฤษภาคม 2561 49
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพคงเหลือปี 2559 04 พฤษภาคม 2561 65
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 03 พฤษภาคม 2561 34
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกวดราคาจ้างจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว (งานวันข้าว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 พฤษภาคม 2561 40
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 03 พฤษภาคม 2561 47
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 03 พฤษภาคม 2561 57
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 พฤษภาคม 2561 46
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเกี่ยวนวดข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 พฤษภาคม 2561 40
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 พฤษภาคม 2561 49
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงคัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ 01 พฤษภาคม 2561 75