ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศวข.แพร่ ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป 21 พฤศจิกายน 2560 31
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤศจิกายน 2560 48
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤศจิกายน 2560 33
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 21 พฤศจิกายน 2560 29
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 21 พฤศจิกายน 2560 30
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชั้นเดียว (Overlay Asphalt Concrete) ผิวจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤศจิกายน 2560 51
ศวข.แพร่ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (จำนวน 4 รายการ) 16 พฤศจิกายน 2560 29
ศวข.แพร่ประกาศ!!! เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ปีงบประมาณ 2561) 16 พฤศจิกายน 2560 35
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี เดือนตุลาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 25
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างรั้วกำแพง คสล. 15 พฤศจิกายน 2560 34