ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 18 กรกฎาคม 2561 78
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กรกฎาคม 2561 89
ประกาศร่าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 17 กรกฎาคม 2561 84
(แก้ไข) ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง จำหน่ายบัญชีเมล็ดพันธุ์ออกจากบัญชี(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ) 16 กรกฎาคม 2561 101
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างตรวจประเมินและรับรองข้าวตามมาตรฐาน GAP โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 11 กรกฎาคม 2561 84
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างจ้างเหมาบริการเพื่อการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น 11 กรกฎาคม 2561 81
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 10 กรกฎาคม 2561 52
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กรกฎาคม 2561 76
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 กรกฎาคม 2561 83
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ งบประมาณปี 2559 05 กรกฎาคม 2561 130