ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการผลิตด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ปี2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 34
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีสำหรับคลุกและรมเมล็ดพันธุ์ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2561 26
ประกาศประกศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่องจำหน่ายเมล็ดข้าวเปลือกจากการทดลองและเมล็ดข้าวพันธุ์เสื่อมสภาพฤดูนาปี 2558/2559 22 กุมภาพันธ์ 2561 35
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศจัดจ้างซ่อมหลังคาโรงเรือนเลี้ยงแมลงทดสอบโรคใบหงิกและเพลี้ยกระโดดหลังขาว ๒๘๕ ตร.ม. 16 กุมภาพันธ์ 2561 27
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 16 กุมภาพันธ์ 2561 24
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศจัดซื้อ วัสดุการเกษคร 3 รายการ 14 กุมภาพันธ์ 2561 31
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศจัดซื้อ สารเคมีทางการเกษตร 11 รายการ 14 กุมภาพันธ์ 2561 23
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศจัดซื้อ เครื่องซีลสุญญากาศ 2 เครื่อง 14 กุมภาพันธ์ 2561 24
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศจัดซื้อ เครื่องซีลสุญญากาศ 2 เครื่อง 14 กุมภาพันธ์ 2561 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มค 61 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 12 กุมภาพันธ์ 2561 21