ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 26 กันยายน 2561 9
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 19 กันยายน 2561 20
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2561 17 กันยายน 2561 14
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 2 รายการ 10 กันยายน 2561 43
ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน 07 กันยายน 2561 29
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 28 สิงหาคม 2561 16
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27 สิงหาคม 2561 28
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ 23 สิงหาคม 2561 64
(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ ปี 61 21 สิงหาคม 2561 27