ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2563 10 August 2563 6
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ : ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 252 รายการ 31 July 2563 25
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2563 31 July 2563 8
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) 30 July 2563 6
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบปอ ปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก 30 July 2563 9
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2563 21 July 2563 13
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2563 16 July 2563 21
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 16 July 2563 20
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 13 July 2563 18
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 13 July 2563 18