ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี : จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน หรือน้ำ หรือผลผลิตข้าวปีการผลิต 2563/2564 20 October 2563 4
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 19 October 2563 1
(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหน่วยงานภายนอกตรวจระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563/2564 16 October 2563 9
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16 October 2563 14
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2563 16 October 2563 3
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 เรื่อง 15 October 2563 6
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2563 15 October 2563 4
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2563 14 October 2563 3
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศ ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2562 12 October 2563 11
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 12 October 2563 5