ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 24 กุมภาพันธ์ 2563 2
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 19 กุมภาพันธ์ 2563 11
(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ปี 63 19 กุมภาพันธ์ 2563 18
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 19 กุมภาพันธ์ 2563 0
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศประกวดราคาจัดซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ 18 กุมภาพันธ์ 2563 4
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก รายงานผลการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 18 กุมภาพันธ์ 2563 21
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกวดราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กุมภาพันธ์ 2563 4
(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ปี 63 14 กุมภาพันธ์ 2563 22
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ (e-bidding) 14 กุมภาพันธ์ 2563 17
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 2