ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2562 10 กันยายน 2562 3
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 10 กันยายน 2562 3
วันที่ 4 กันยายน 2562 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 04 กันยายน 2562 98
ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 04 กันยายน 2562 9
ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 04 กันยายน 2562 7
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 2 เครื่อง 30 สิงหาคม 2562 24
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จ้างเหมาจัดทำหนังสือการจัดการข้าววัชพืช) 29 สิงหาคม 2562 18
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 21 สิงหาคม 2562 8
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องผู้ชนะการขายทอดตลาดจำหน่ายข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิต ปี 2560-2561 20 สิงหาคม 2562 44
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องจำหน่ายข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิต ปี 2560-2561 13 สิงหาคม 2562 28