ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 18 รายการ

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 18 รายการ