ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ปี 2559

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ปี 2559