ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อแคร่รองรับเมล็ดพันธุ์ชนิดเหล็ก จำนวน 225 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูประกาศ