ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2 เอกสารแนบ3 เอกสารแนบ4 เอกสารแนบ5 เอกสารแนบ6 เอกสารแนบ7 เอกสารแนบ8 เอกสารแนบ9  เอกสารแนบ10 เอกสารแนบ11 เอกสารแนบ12 เอกสารแนบ13 เอกสารแนบ14 เอกสารแนบ15 เอกสารแนบ16 เอกสารแนบ17 เอกสารแนบ18 เอกสารแนบ19 เอกสารแนบ20 เอกสารแนบ21 เอกสารแนบ22 เอกสารแนบ23 เอกสารแนบ24 เอกสารแนบ25 เอกสารแนบ26 เอกสารแนบ27 เอกสารแนบ28 เอกสารแนบ29 เอกสารแนบ30 เอกสารแนบ31 เอกสารแนบ32 เอกสารแนบ33 เอกสารแนบ34 เอกสารแนบ35 เอกสารแนบ36 เอกสารแนบ37 เอกสารแนบ38 เอกสารแนบ39 เอกสารแนบ40 เอกสารแนบ41