ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศจัดซื้อจัดจ้างซื้อกล่องพลาสติกใส

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศจัดซื้อจัดจ้างซื้อกล่องพลาสติกใส ทนอุณภมูมิต่ำได้ถึง -20 C จำนวน 360 ใบ อ่านต่อ