่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก