วันที่ 24 เมษายน 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ

วันที่ 24 เมษายน 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ