ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบกำจัดฝุ่นโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ (โรงงานA2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบกำจัดฝุ่นโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ (โรงงานA2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563