ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 3 เครื่อง ด้สยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูประกาศ