วันที่ 21 เมษายน 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 21 เมษายน 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2561