ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จำนวน 3 รายการ) ปี 2563

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่!!!  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จำนวน 3 รายการ) ปี 2563