ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี