ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี : ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์) จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding

รายละเอียดเพิ่มเติม...