ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ซ่อมแซมถนนลาดยาง)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 1 แห่ง)