ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ)