ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2562 
ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม