ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานวันนัดพบเกษตรกร(field days)

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานวันนัดพบเกษตรกร(field days)