ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T1) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T1) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ)