วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีดิน (ตีนตะขาบ) ขนาด 215 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีดิน (ตีนตะขาบ) ขนาด 215 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)