วันที่ 30 เมษายน 2562 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีดิน (ตีนตะขาบ) ขนาด 215 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 30 เมษายน 2562  ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีดิน (ตีนตะขาบ) ขนาด 215 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)