ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมแปลงปักดำ ถอนกล้า และปักดำข้าว การทดลองในนาราษฎร์ ฤดูนาปรัง 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม