ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมสารเคมี และจัดทำปฏิกิริยาลูกโซ่เพื่อเพิ่มปริมาณชิ้นส่วนดีเอ็นเอด้วยโมเลกุลเครื่องหมาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม